Med samtalet i fokus
Efter att ha arbetat på advokatbyrå i 20 år, varav 15 år som advokat, kände Magnus von Essen att han ville ta ett steg till och fördjupa den mänskliga kontakten i sin yrkesroll. Efter att ha kommit i kontakt med en coach för några år sedan väcktes intresset och så småningom läste Magnus en coachutbildning. I vintras var han så utbildad och startade Coachtalk.
- Det känns helt rätt, samtalen blir fördjupade och jag ser hela tiden människor växa, berättar han.
Han samarbetar med en kurskamrat från utbildningen, även om de har fristående företag. På så vis kan han både ta individuella coachuppdrag och gruppcoachning, exempelvis av företags anställda och ledningsgrupper.
- När jag arbetar mot företag handlar det ofta om att motivera och höja prestationen hos anställda i vissa roller, exempelvis inom försäljning, förklarar Magnus. I ledningspositioner inriktas samtalen oftare mot styrning och målinriktning av företaget och personalen, fortsätter han.
Magnus betonar att det inte rör sig om att pådyvla klienten en uppfattning, utan att samtalet är helt centralt. Genom att komma underfund med vart en person vill komma eller i vilken riktning han eller hon vill utvecklas kan nyttiga insikter vinnas om hur steg ska tas i önskad riktning.
- Det är klienten som sitter inne med svaren, min uppgift är att agera lots och leda personen mot sina egna mål, säger Magnus.
Genom att Magnus i egenskap av coach också tar del av dessa mål, skapas ett effektivt och konkret sätt att också följa upp hur det går.

Oavsett om det gäller enskilda individer som vill ha coachning i en viss livssituation eller inför en utmaning, eller en grupp i ett företag som coachas, är nyckeln att uppnå den inneboende potentialen.
- Det är enormt givande att se människor ta steg i den riktning de vill gå, avslutar Magnus.
Han är ju själv ett bra exempel på att det går att gå vidare, både i yrkeslivet och som människa.

Coachtalk

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 08-717 21 01


Email:
vonessen@swipnet.se

Hemsida:
www.coachtalk.se

Adress:
Coachtalk
Erik Dahlbergsallén 15
11520 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN